Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

poniedziałek - piątek

8.00 -10.00 i 14.00-16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 791 35 39 76
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Stowarzyszenie na rzecz wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II

Kontakt i info o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na rzecz wspierania Hospicjum

im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prezes - Sabina Czajczyk

V-ce Prezes - Mirosława Gwóźdź

V-ce Prezes - Katarzyna Lech

http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-na-rzecz-wspierania-krs-232146.html

STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA HOSPICJUM

IM. JANA PAWŁA II W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

REGON: 260058179
NIP: 6612243493
KRS: 0000243268

 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Focha 5

KONTO BANKOWE:           Bank PEKAO SA             68 1240 1385 1111 0010 6659 5800

STATUT Stowarzyszenia fragmnet

 

7. Celem Stowarzyszenia jest działalność wspierająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
i finansowo Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

8. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 

a) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i rodzinom patologicznym, (PKD 88.10 Z);

 

b) działalność charytatywną, (PKD 88.99 Z);

 

c) ochronę i promocję zdrowia, (PKD 94.99 Z);

 

d) działania na rzecz  osób niepełnosprawnych, (PKD 94.99.Z);

 

e) naukę, edukację, oświatę i wychowanie, (PKD 85.60.Z);

 

f) promocję i organizację wolontariatu, (PKD 94.99.Z);

 

g) działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnej, (PKD 94.99 Z);

 

h) upowszechnienie wiedzy dotyczącej przeciwdziałaniu patologiom społecznym / wydawanie broszur, ulotek, plakatów itp./, (PKD 58.19.Z);

 

i) działalność kulturalną i informacyjno – wydawniczą, (PKD 58.14.Z);

 

j) współpracę z organizacjami pozarządowymi, (PKD 94.99.Z);     

 

k) wspieranie pozyskanymi środkami (finansowymi i rzeczowymi) budowy i rozwoju hospicjum (PKD 88.99.Z);

 

l) działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 94.99.Z);

 

ł) organizowanie warsztatów, szkoleń, treningów, obozów, paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystaw i innych akcji społecznych związanych z celami statutowymi (PKD 85.59.B);

 

m) animowanie społecznej aktywności kulturalnej oraz ekologicznej i zdrowotnej, (PKD 85.52.Z);

 

n) profilaktykę antyalkoholową i zapobieganie narkomanii, pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, (PKD 86.90E)

 

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
117 0.23934292793274