Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
tel. 41 24 24 008

Wypożyczalnia Sprzętu

8.00 - 16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
tel. 41 307 05 01


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 41 307 05 02
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Rehabilitacja dzieci

ODDZIAŁ DZIENNY REHABILITACJI DZIECI

Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Katarzyna Szczepaniak - lekarz rehabilitacji

poniedziałek 13.00 - 15.00

wtorek 8.00 -13.00

środa 8.00 -13.00

czwartek 8.00 -13.00

 

 

REGULAMIN  REJESTRACJI DO OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ

DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

 1. Rejestracja do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego odbywa się w godzinach pracy rejestracji tj. od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

 2. Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00 poszczególne gabinety ośrodka działają zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w rejestracji.

 3. Rejestrujemy pacjentów zgłaszających się osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie pod numerami telefonów       41 24 24 008, 791 353 962.

 1. Warunkiem zarejestrowania sie na wizytę lekarską kwalifikującą pacjenta do objęcia kompleksową opieką jest posiadanie orginalnego skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, oraz podanie danych osobowych tj. imię nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu. Skierowanie powinno posiadać: datę wystawienia, dane osobowe pacjenta, jednostka rozpoznania według klasyfikacji ICD-10, dane lekarza kierującego tj, numer prawa wykonywania zawodu, dane jednostki kierującej (regon, numer umowy z NFZ, kody resortowe).

 2. Pacjent zobowiązany jest przedstawić na pierwszej wizycie całą dotychczasową dokumentację medyczną.

 3. Pacjent zostaje zarejestrowany na najbliższy wolny termin zgodnie z kategorią zgłoszenia do kolejki pilnej lub stabilnej. O terminie oraz godzinie wizyty pacjent zostaję poinformowany pisemnie.

 4. W przypadku rejestracji telefonicznej pacjent jest zobowiązany do dostarczenia orginalnego skierowania przed upływem 14 dni roboczych od momentu dokonania wpisu w kolejkę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. (termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego tj.  do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących, jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia, w przypadku przesłania skierowania pocztą – liczy sie data nadania listu).

 5. Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a skierowanie zostaję zwrócone pacjentowi.

 6. Pacjent ma możliwość przesunięcia wizyty na termin późniejszy, najpóźniej w dniu wyznaczonej wizyty, ale tylko w przypadkach uzasadnionych.

 7. Pacjent ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie na listę oczekujących nie pózniej niż w ciągu 7 dni od dnia nie zgłoszenia się na wizytę, ale tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej: wydarzenie nadzwyczajne niemożliwe do zapobieżenia.

 8. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym, co oznacza że przyjmowani są pacjenci zarejestrowani na dany dzień.

 9. Każdy pacjent w ramach

 10. W dniu wizyty wejście do gabinetu odbywa się  zgodnie z kolejnością, po uprzednim wezwaniu przez lekarza.

 11. Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia, może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.

 12. Pacjenci zgłaszający się bez  uprzedniej rejestracji nie bedą przyjmowani.

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
128 0.28837108612061