Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

poniedziałek - piątek

8.00 -10.00 i 14.00-16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 791 35 39 76
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Rehabilitacja Ambulatoryjna

 1. Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne odbywa się w godzinach pracy rejestracji tj.                                                              od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00.

 2. Zabiegi rehabilitacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00.

 3. Rejestrujemy pacjentów zgłaszających się osobiście, lub przez osoby trzecie, w związku
  z nieporozumieniami jakie zdarzały się przy rejestracji telefonicznej, w tej formie udzielane są jedynie informacje dotyczące zasad rejestracji.

 4. Warunkiem zarejestrowania sie na zabiegi rehabilitacyjne jest posiadanie orginalnego skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, oraz podanie danych osobowych tj. imię nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu. Skierowanie powinno posiadać: datę wystawienia, jednostkę chorobową według klasyfikacji ICD-10, dane osobowe pacjenta, dane lekarza kierującego tj, numer prawa wykonywania zawodu, dane jednostki kierującej (regon, numer umowy z NFZ, kody resortowe, ), zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z okresleniem okolicy ciała, ilości zabiegow oraz parametru zabiegu.

 5. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia.

 6. Pacjent zostaję zarejestrowany na najbliższy wolny termin zgodnię z kategorią zgłoszenia do kolejki pilnej lub stabilnej. O terminie oraz godzinie wizyty pacjent zostaję poinformowany pisemnie.

 7. Do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia (najpóźniej w ciągu 7 dni) mają prawo zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) a także uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 8. Każdy pacjent ma prawo do 5 zabiegów rehabilitacyjnych dziennie w dziesieciodniowym cyklu terapeutycznym.

 9. Pacjent może również skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych, musi on jednak posiadać skierowanie z odpowiednią informacją od lekarza kierującego. Każdy pacjent ma prawo do skorzystania z 80 dni zabiegowych w ciągu roku.

 10. Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczony termin udzielenia świadczenia, zostanie skreślony z listy oczekujących, a skierowanie zostaję zwrócone pacjentowi.

 11. Pacjent ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie na listę oczekujących nie pózniej niż
  w ciągu 7 dni od dnia nie zgłoszenia się na wizytę, ale tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej: wydarzenie nadzwyczajne niemożliwe do zapobieżenia.

 12. Pacjent ma możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zabiegów na późniejszy, jednak nie poźniej niż dzień przed rozpoczęciem zabiegów, ale tylko w przypadkach uzasadnionych.

 13. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym, co oznacza, że przyjmowani są pacjenci zarejestrowani na dany dzień.

 14. Pacjent zgłasza się, nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zabiegów. Przed wejsciem do gabinetu rehabilitacji pacjent zobowiązany jest zgłosiś się do rejestracji w celu elektronicznej weryfikacji ubezpieczenia

 15. Pacjenci zgłaszający się bez uprzedniej rejestracji nie będą przyjmowani.

   

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.2195451259613