Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

poniedziałek - piątek

8.00 -10.00 i 14.00-16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 791 35 39 76
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Poradnia rehabilitacyjna

PORADNIA REHABILITACYJNA

Świadczenia medyczne są realizowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Maria Walerowicz – lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

 Harmonogram pracy poradni rehabilitacyjnej 

 wtorek      8.00-13.00

 środa     17.15-18.00

 czwartek 13.00-18.00

Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym zarejestrowaniu i ustaleniu terminu.

Rejestracja odbywa się zgodnie z regulaminem rejestracji do poradni rehabilitacyjnej.

Pacjenci zgłaszający się na wizytę lekarską w poradni rehabilitacyjnej zobowiązani są dostarczyć:

-        oryginał skierowania (o którym mowa w regulaminie rejestracji do poradni) w przypadku pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy oraz pacjentów będących pod opieką poradni dłużej niż rok

 -        kserokopię dotychczasowej dokumentacji medycznej w tym: wyniki badań oraz karty informacyjne z pobytów w szpitalu

-        w przypadku korzystania ze szczególnych uprawnień do świadczeń poza kolejką, dokument potwierdzający te uprawnienia (np. legitymacja ZHDK, orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym

-        dowód osobisty

 

REGULAMIN REJESTRACJI DO PORADNI REHABILITACYJNEJ

1.            Rejestracja do Poradni Rehabilitacyjnej odbywa się w godzinach pracy rejestracji tj.

                                           od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

2.            Poradnia Rehabilitacyjna działa zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej lub na tablicy informacyjnej znajdującej się w rejestracji.

3.            Rejestrujemy pacjentów zgłaszających się osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie pod numerami telefonów:

telefon stacjonarny  41 24 24 008, telefon komórkowy 791 353 962

4.            Warunkiem zarejestrowania sie na wizytę jest posiadanie oryginalnego skierowania, wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, oraz podanie danych osobowych tj. imię nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu. Skierowanie powinno posiadać: datę wystawienia, dane osobowe pacjenta, dane lekarza kierującego tj, numer prawa wykonywania zawodu, dane jednostki kierującej (regon, numer umowy z NFZ, kody resortowe).

5.            Pacjent zostaje zarejestrowany na najbliższy wolny termin zgodnie z kategorią zgłoszenia do kolejki pilnej lub stabilnej. O terminie oraz godzinie wizyty pacjent zostaję poinformowany pisemnie.

6.            Do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia (najpóźniej w ciągu 7 dni) mają prawo zasłużeni honorowi dawcy krwi, zasłużeni dawcy przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) a także uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

7.            Bez skierowania do poradni rehabilitacyjnej przyjmowani są: inwalidzi wojenni, wojskowi, osoby represjonowane, kombatanci, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, poszkodowani weterani, uprawnieni żołnierze lub pracownicy (w zakresie urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami), osoby chore na  gruźlicę oraz nosiciele wirusa HIV.

8.            W przypadku rejestracji telefonicznej pacjent jest zobowiązany do dostarczenia oryginalnego skierowania przed upływem 14 dni roboczych od momentu dokonania wpisu w kolejkę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. (termin liczony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego tj.  do terminu nie jest wliczany dzień dokonania wpisu na listę oczekujących, jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa następnego dnia,

w przypadku przesłania skierowania pocztą – liczy się data nadania listu)

9.            Skierowanie jest ważne 12 miesięcy po upływie tego terminu, warunkiem umówienie się na wizytę jest przedstawienie oryginalnego skierowania.

10.          Pacjent ma możliwość przesunięcia wizyty na termin późniejszy, najpóźniej w dniu wyznaczonej wizyty, ale tylko w przypadkach uzasadnionych. 

11.          Jeśli pacjent nie przyjdzie na wyznaczoną wizytę, zostanie skreślony z listy oczekujących, a skierowanie zostaję zwrócone pacjentowi.      

 

12.          Pacjent ma prawo złożyć wniosek o przywrócenie na listę oczekujących nie później niż w ciągu 7 dni od dnia nie zgłoszenia się na wizytę, ale tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej: wydarzenie nadzwyczajne niemożliwe do zapobieżenia.

13.          Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym, co oznacza że przyjmowani są pacjenci zarejestrowani na dany dzień.

14.          Pacjent zgłasza się, nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną wizyty. Przed wejściem do gabinetu pacjent zobowiązany jest zgłosić się do rejestracji w celu elektronicznej weryfikacji ubezpieczenia.

15.          Spóźnienie się na wizytę oznacza że zaplanowana wizyta odbędzie się, ale o innej godzinie, nawet po pod koniec dnia przyjęcia .

16.          W dniu wizyty wejście do gabinetu odbywa się  zgodnie z kolejnością, po uprzednim wezwaniu przez lekarza.

17.          Pacjent w celu otrzymania danego świadczenia, może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.

18.          Pacjenci zgłaszający się bez  uprzedniej rejestracji nie będą przyjmowani.

 

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.2207179069519