DOM ULGI W CIERPIENIU im. JANA PAWŁA II, ul. Focha 5 tel. 41 24 24 008, 41 24 70 111

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO

Lek. Maria Walerowicz

Środa 10:00 – 18:00

Czwartek 8:00 – 13:00

Piątek 8:00 - 9:00 // 14:00 – 18:00

Lek. Anna Kurian

Wtorek 15:30 – 17:30

 

Kompleksowa rehabilitacja dzieci od urodzenia
do 18-tego, nawet 25 roku życia.

Personel: lekarz specjalista rehabilitacji, lekarz neurolog,
mgr fizjoterapii, psycholog, logopeda, pedagog specjalny.
 

Skierowanie od lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych
i poradni:

Neonatologicznej

Rehabilitacyjnej

Ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Neurologicznej

Reumatologicznej

Chirurgii dziecięcej

Lekarza rodzinnego (POZ)

Dziecko zgłaszające się pierwszy raz do Ośrodka Rehabilitacji Dziecięcej Dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

powinno posiadać:

  • Skierowanie od lekarza specjalisty
  • Dowód osobisty lub inny dokument zawierający PESEL
  • Karty informacyjne / książeczka zdrowia dziecka – waga, długość, skala Agar, itp.; wyniki badań laboratoryjnych, rtg, itp.

 

Dodatkowe informacje