Rejestracja Rehabilitacji

poniedziałek - piątek
7.00 - 18.00
kom. 791 35 39 62

Wypożyczalnia Sprzętu

poniedziałek - piątek

8.00 -10.00 i 14.00-16.00

kom. 791 35 39 65


Hospicjum Stacjonarne

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00
kom. 791 35 39 67

Dzienny Dom Opieki Medycznej

DDOM

kom. 791 35 39 09


Kontakt

Ofiary na Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim składamy na:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
przy parafii św. Michała

ul. Focha 5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BANK PEKAO S.A. 74 1240 1385 1111 0010 0717 3007
(Ofiara na Hospicjum)

tel. 791 35 39 76
e-mail: aniol.pawel@hospicjum.ostrowiec.pl

EWANGELIA I ROZWAŻANIE
modlitwawdrodze.pl

Ogólne informacje i kontakt DDOM

Regulamin DDOM

 

Informacja dotycząca zakończenia projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia    w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Informujemy, iż z dniem 30.06.2022 roku zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie zakończyliśmy realizację projektu pn.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” w związku z czym, zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu pobytu uczestników w DDOM.

W okresie od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej         w Ostrowcu Świętokrzyskim” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka                      z ubóstwem, działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych                     i zdrowotnych, poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały osiągnięte. Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie to 113, w tym 88 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 25 opiekunów. Liczba wspartych w programie miejsc świadczeń usług zdrowotnych utworzonych po zakończeniu projektu to 19. Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach programu to 15 oraz 4 osoby świadczące usługi na rzecz opiekunów           tj. lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta oraz psycholog.

Informujemy również, iż mimo zakończenia realizacji projektu w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do świadczenia usług Dziennego Domu Opieki Medycznej. W związku z brakiem możliwości zapewnienia finansowania świadczeń DDOM ze środków NFZ oraz          z żadnego innego publicznego źródła świadczenia te będą odpłatne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia DDOM zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 791 353 909.

 

 

GALERIE

więcej zdjęć

© 2015 Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
115 0.24312305450439